امیرحسین زمانی تحت حمایت رستم قاسمی است

Saeed Aganji
2 Min Read
امیرحسین زمانی تحت حمایت رستم قاسمی است
امیرحسین زمانی تحت حمایت رستم قاسمی است

امیرحسین زمانی تحت حمایت رستم قاسمی است

امیرحسین زمانی تحت حمایت رستم قاسمی است. امیرحسین زمانی فرزند فاطمه مولایی همسر دوم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی است. فاطمه مولایی در زمانی که رستم قاسمی در وزارت نفت حضور داشت به عنوان مشاور او در وزارت نفت فعالیت داشت، بعدتر بابت اتفاقاتی که در سفرهای خارجی فاطمه مولایی رخ داد او ممنوع الخروج شد. امیرحسین زمانی با ارتباطاتی که از طریق رستم قاسمی برای او فراهم شد دست به فسادهای مالی گسترده زده است و با توجه به اینکه حکم جلب او صادر شده است اما به دلیل حمایت رستم قاسمی تاکنون بازداشت نشده است.

امیرحسین زمانی شریک با قاسم مکارم شیرازی بود، آن‌ها از طریق دریافت رشوه پروژه‌های زیادی را واگذار می کردند و همچنین در یک صرافی بایکدیگر شراکت داشتند. از زمان ازدواج فاطمه مولایی با رستم قاسمی یکباره فرزندان فاطمه مولایی به تهران مهاجرت کردند و امیر حسین زمانی وارد فسادهای مالی گسترده شد.

ایران گیت به اسنادی دسترسی پیدا کرده که شامل حکم جلب امیرحسن زمانی است و به دلیل حمایت‌های رستم قاسمی تاکنون نهادهای قضایی و انتظامی موفق به بازداشت او نشدند.

حکم جلب امیرحسین زمانی فرزند خوانده رستم قاسمی صفحه ۱
حکم جلب امیرحسین زمانی فرزند خوانده رستم قاسمی / شماره ۱
حکم جلب امیرحسین زمانی فرزند فاطمه مولایی همسر دوم رستم فاسمی صفحه ۲
حکم جلب امیرحسین زمانی فرزند فاطمه مولایی همسر دوم رستم فاسمی / شماره ۲
امیرحسین زمانی / فتوکپی شناسنامه
امیرحسین زمانی / فتوکپی شناسنامه

DMCA Protected Cover Doc1 Doc2

Share This Article
Saeed Aganji is a journalist and researcher specializing in Iranian affairs. He has served as the editor-in-chief of the student journal "Saba" and was a member of the editorial board of the newspaper "Tahlil Rooz" in Shiraz, which had its license revoked in 2009.