خبرگان پشت در بسته بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران

IranGate
2 Min Read
خبرگان پشت در بسته بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران

خبرگان پشت در بسته بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران

خبرگان پشت در بسته بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران ماندند. دلگیری رهبر جمهوری اسلامی ایران، از خبرگان دلیل لغو دیدار اعضاء با آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. طبق اخبار موثق و اختصاصی که به تحریریه ایران گیت رسیده است، مصوبه و اظهارات اخیر اعضای مجلس خبرگان پیرامون شرایط جانشینی رهبری و همچنین رهبری موروثی باعث دلخوری دفتر آیت‌الله خامنه‌ای شده است.

دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از این رویکرد آن هم در مقطعی که ایشان با قدرت به تمشیت امور می‌پردازند، موضوعیت ندارد. همچنین پرداختن به بحث موروثی شدن رهبری بازی در زمین مخالفان نظام است که این مباحث را دامن می‌زنند. همچنین بحث در مورد سلامت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شایعه است.

شایعاتی مبنی بر فراخواندن اعضای خبرگان به تهران

در ساعات گذشته اخباری مبنی بر فراخواندن اعضای مجلس خبرگان به تهران در فضای مجازی مطرح گردید که ایران گیت با استناد به منابع خود اقدام به اعتبارسنجی این خبر نموند.

شما‌ خواننده محترم می‌توانید مطلب واکنش خبرگان رهبری به بیانیه اخیر میرحسین و بیانیه میرحسین موسوی ۱۴۰۱؛ مخاطبان، رقبا و دشمنانش را در همین راستا مطالعه نمایید.

تکمیلی: مطلبی با عنوان پایان شایعات در مورد سلامت رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرو این موضوع در ایران گیت منتشر گردید.


در همین راستا مطالب زیر در ایران گیت منتشر گردیده است:

Share This Article
Every media institution, regardless of its origin or the doctrine it embraces, heralds the dawning of a new vista — a window that illuminates hidden recesses with the radiance of insight. It symbolizes the rich tapestry of perspectives that enable us to perceive and interpret our world. At the IranGate Analytical News Agency, our commitment is unwavering: to uphold the highest standards of journalistic integrity. We recognize and value the media literacy of our audience. We don't merely acknowledge it — we champion its growth, ensuring it thrives rather than diminishes. Our guiding principle resonates through every story we present: 'IranGate: Your Gateway to Enlightened Awareness.'